Accommodatie

  • beheert de accommodatie, programmeert en verricht onderhoud, waaronder ook de schoonmaak
  • verzorgt de inkoop van materialen en goederen, behoudens die van het assortiment van de kantine
  • leent speelmateriaal en tenues uit aan de teams

E-mailadres: accommodatiecommissie@angerlovooruit.nl

  • René Lamers (Bestuur 06-25107791)
  • Bennie Kock (Onderhoud)
  • Henk Roelofsen (Terrein algemeen)
  • Chris Peelen (Materiaal inkoop/beheer - 0313-476381)
  • Diana Wiegers en Charenka Kromdijk (Schoonmaak)

De leden van deze commissie staan open voor suggesties, die er toe kunnen leiden de accommodatie verder te optimaliseren. Schroom niet hen hierover te benaderen.

Kledingsponsor Senioren
Kledingsponsor Jeugd
sponsor